Horperath Ulmen Kelberg

Horperath Ulmen Kelberg

Autor: OpenStreetMap.org
Titel: Horperath Ulmen Kelberg
Datum: 2019-08-30
Lizenz: CC BY-SA © OpenStreetMap-Mitwirkende
Beschreibung: Kartographischer Ausschnitt, Ortslage Horperath und Umgebung
Bearbeitung: Bildausschnitt (Jörg Bilke)